Treba li tajnik škole imati materijalni status stručnog suradnika?

 

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (dalje: Zakon)  u članku 102. propisuje da školska ustanova ima tajnika. To je jedino radno mjesto, uz mjesto ravnatelja, čije je postojanje predviđeno Zakonom u svakoj školskoj ustanovi. 

Ako pogledamo temeljni djelokrug radnog mjesta tajnika škole (normativno-pravni i kadrovski poslovi) jasno je zašto je to radno mjesto toliko važno. Školska ustanova ne može započeti s radom prije upisa u sudski registar, osiguravanja sigurnih uvjeta rada (sukladno Zakonu o zaštiti na radu i Zakonu o zaštiti od požara), donošenja statuta i zapošljavanja potrebnog broja stručnih osoba za izvođenje nastave, a za čiju je pripremu zadužen upravno tajnik škole.

Razlika između administrativnog tajnika i tajnika organizacije (škole, agencije, suda, ministarstva)

Administrativni tajnik obavlja uredske poslove vezane za odjel u kojem je zaposlen (komuniciranje sa strankama, vođenje evidencija, nabava robe, pripremanje sastanaka, sastavljanje dopisa itd.), dok su tajnici organizacija voditelji kadrovskih, pravnih i uredskih, a u većim organizacijama i informatičkih te  financijskih poslova.

Komparativni prikaz djelokruga tajnika organizacija i njegova pozicija u organizaciji

Na grafičkom primjeru ustrojstva Ministarstva uprave, vertikalno se mogu vidjeti sektori koji su u nadležnosti tajnika ministarstva, a horizontalno se može vidjeti da je formalno izjednačen s pomoćnicima ministara.

Vidi link

Glavni tajnik Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta voditelj je Sektora za opće poslove i ljudske potencijale i Sektora za financijske poslove i formalno je izjednačen s pomoćnicima ministara i voditeljima/načelnicima samostalnih sektora.

Vidi link

Tajnik Agencije za odgoj i obrazovanje voditelj je Odjela za pravne, računovodstvene i pomoćne poslove, te je formalno izjednačen s voditeljima ostalih odjela unutar Agencije.

Vidi link

Djelokrug tajnika osnovnih i srednjih škola uređen je pravilnicima o djelokrugu rada tajnika te administrativno-tehničkim i pomoćnim poslovima u osnovnoj školi i srednjoškolskoj ustanovi.

Posao tajnika škole grupiran je u tri osnovna područja: normativno-pravni, kadrovski i administrativno-analitički poslovi, a položaj tajnika u školi je samo hijerarhijski  izjednačen s položajem učitelja/nastavnika i stručnih suradnika.

ustrojstvo-skole

Iz komparativnog prikaza djelokruga i ustrojstva tajništva navedenih organizacija možemo zaključiti:

1) Djelokrug i broj izvršitelja ovisi o veličini organizacije. Tajnici organizacija (ministarstva, agencije i sl.) upravljaju sektorima/odjelima odnosno ljudima koji obavljaju poslove iz svog djelokruga.

2) Uvidom u ustrojstvo organizacija vidljivo je da tajnici zauzimaju posebno mjesto u organizaciji, formalno izjednačeno s mjestima pomoćnika ministara i voditelja/načelnika samostalnih odjela/sektora.

3) Tajnici škola nadležni su za obavljanje svih onih poslova koje obavljaju svi sektori/odjeli u većim organizacijama,  s napomenom da oni navedene poslova obavljaju, u pravilu, sami uz izuzetak financijskih poslova.

Koeficijent složenosti posla

Visina plaće definirana je koeficijentom koji uređuje Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama temeljem Zakona o plaćama u javnim službama.

Uvidom u Uredbu o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi i Uredbu o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama vidljivo je da tajnici agencija/kabineta/odjela/posebnih ustanova imaju značajno više koeficijente od tajnika odgojno-obrazovnih ustanova.  Koeficijent glavnog tajnika ministarstva kao najviši koeficijent za službenike u državnoj upravi iznosi 4,049, koeficijent tajnika kabineta ministra – 2,619, koeficijent tajnika Operativno-tehničkog stožera Hrvatske vatrogasne zajednice – 2,085, koeficijent tajnika Fonda za regionalni razvoj RH – 2,784, koeficijent tajnika (odgojno-obrazovne) ustanove – 1,212.

Vidljivo je i to da koeficijent tajnika škola (sa visokom stručnom spremom) ozbiljnije zaostaje u  odnosu na stručne suradnike (9% niži koeficijent), stručne suradnike mentore (18% niži koeficijent) i stručne suradnike savjetnike (25% niži koeficijent). Visina koeficijenta ravnatelja škole ovisi o broju učenika, dok koeficijent tajnika škole nije vezan za broj zaposlenika u školi.

Svi tajnici organizacija, osim tajnika odgojno-obrazovnih ustanova vrednovani su za svoj rad s koeficijentima rukovodećih ili viših službenika.

Što je poduzeto?

U ožujku 2012. godine u Zagrebu održana je tribina o tajnicima škola na kojoj je zaključeno da ne postoji mogućnost napredovanja i sustavnog mentoriranja.  Ukazano je i na neravnomjernu opterećenost između tajnika velikih i malih škola.

U srpnju 2012. godine povodom izmjena i dopuna Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  MZOS-u poslano je 78 prijedloga s ciljem unaprjeđivanja statusa tajnika škola.

Povodom rezultata javne rasprave MZOS je objavio sljedeće:

O STATUSU I DJELOKRUGU RADA TAJNIKA ŠKOLA

Broj pristiglih prijedloga: 78

Sukus prijedloga: u javnoj je raspravi ukazano na veliku odgovornost i obveze tajnika škole koji (uz ravnatelje) obavljaju najodgovornije poslove te je, s tim u svezi, predložena izmjena i dopuna Zakona na način da se urede sljedeća pitanja: (1) omogućiti napredovanje tajnika u zvanja mentora i savjetnika, (2) status tajnika izjednačiti sa statusom stručnog suradnika, (3) omogućiti stručno usavršavanje tajnika. Također, ukazano je i na potrebu donošenja jedinstvenog platnog sustava za javnu upravu kojim bi se ispravile nepravde u platim razrednima. Prijedlog u ovom trenutku nije moguće prihvatiti jer sa sobom nosi financijske implikacije. Obrazloženje: Prijedlog promjena odredbi članaka kojima se uređuju status i djelokrug rada tajnika u školskim ustanovama nije predviđen predloženim izmjenama i dopunama.

Budući da navedeni prijedlog implicira, među ostalim, dodatno financijsko opterećenje – napredovanje, veći koeficijent, kategorizaciju, stručno usavršavanje tajnika, zapošljavanje administrativnih radnika koji bi rasteretili tajnike škola i sl. – potrebna je pristupiti temeljitijoj i dubljoj analizi ovog problema kako bi se predložene mjere mogle razmatrati prilikom izrade novog zakona o odgoju i obrazovanju. Prijedlog smatramo opravdanim, ali isti treba promatrati u sklopu trenutačnih financijskih sredstva osiguranih u državnome proračunu. Prijedlog će biti moguće implementiran tek kada ga poprati odgovarajuće proračunsko uređenje.

Perspektiva

Škole imaju samo jednog zaposlenog tajnika iz čega proizlazi da bi ukupni trošak usklađivanja koeficijenata tajnika i stručnih suradnika bio zanemariv za državni proračun, dok bi dodatni troškovi (napredovanje u zvanju i mentoriranje) nastupili postupno.

Zadnjim izmjenama i dopunama Zakona promijenjen je članak 105. stavak 16. koji uređuje tko može raditi na radnom mjestu tajnika škole. Magistrima prava i specijalistima javne uprave dana je prednost u zapošljavanju u odnosu na prvostupnike javne uprave. Navedenim rješenjem istaknuta je sve veća složenost poslova na radnom mjestu tajnika, međutim, bez mogućnosti napredovanja, moguće je da će radno mjesto tajnika škole postati samo  prolazna stanica u karijeri.

Mišljenja sam da bi prilikom sljedećih izmjena i dopuna Zakona (studeni ili prosinac 2016.) trebalo inicirati promjenu materijalnog statusa tajnika, na način da se svi zainteresirani tajnici škola uključe u javnu raspravu putem e-Savjetovanja.

9 misli o “Treba li tajnik škole imati materijalni status stručnog suradnika?

 1. Isti problem i za Voditelje racunovodstva koji su jos i izvrsioci, 2 u 1 na velikim osnovnim skolama sa kuhinjom sa oko blizu 800 ucenika. Podcijenjeni i degradirani u koeficijentima i ostalim pravima …jedino su dobri za svakodnevne dodatne poslove preko noci za 0 kuna koji traju stalno da i godisnji tesko da iskoriste kroz godinu…
  Isti su i njihovi problemi i dugogodisnja degradacija unutar skolstva te prema drugim javnim ustanovama…..

  Sviđa mi se

 2. Naše kolege obično znaju reći “pravnici u školama, lako odrađen posao” iako pojma nemaju s čim se mi sve susrećemo. Nismo iskompleksirani što nismo odvjetnici, znam ih puno neuspješnih, koji grcaju u minusima i neplaćenim porezima.  Ono što želimo reći i postići je pravda. Zasto stručni suradnici i učitelji (ja sam u osnovnoj školi) mogu imati veće koeficijente, samim tim i veće plaće od nas tajnika škola (pa i kolega računovođa) ? Istina ne radimo izravno s djecom, iako i to puno puta odradim kad nema kolega stručnih suradnika. Obim posla je toliki da se ravnateljima koji puta neda sve pisati u rješenjima i zaduženjima.
  Nisam za mentorstva i savjetništva, imamo i ovako dovoljno posla, a ne da sad tu učim i radim još. Sad želim ubrati plodove od drveta koje sam davno zasadila. Povećanje koeficijenta i plaća bar na razinu stručnih suradnika i učitelja treba biti naša OSNOVNA MISIJA!

  Sviđa mi se

 3. Naravno da treba.

  Stručna suradnja je neophodna i stalno se događa u školskoj ustanovi s ravnateljem, stručnom službom, računovodstvom, tehničkom službom kao i izvan školske ustanove po potrebi.

  Trebali bismo se izboriti za izjednačavanje koeficijenata za plaće sa stručnim suradnicima kao i s računovođama sukladno stručnoj spremi, ali i prema vrsti školske ustanove i broju razrednih odjela i učenika.
  Nije složenost poslova jednako opterećena u u osnovnoj školi sa 8 odjela i 120 učenika ili u srednjoj školi sa 20 odjela i 600 učenika.

  Kao što znate računovođe s VSS imaju veći polazni koeficijent od tajnika s VSS, a do predzadnje izmjene Uredbe o nazivima radnih mjesta… imali su čak veći koeficijent i od nastavnika sa VSS – apsurd!!!

  Također izdvojeni smo od ostalih radnih mjesta u školskim ustanovama zadnjim izmjenama Uredbe o nazivima radnih mjesta…(članak 7.), kao da ne postojimo u školskim ustanovama.

  Sviđa mi se

 4. Naravno da treba , tajnik je pravna stručna služba i jedini je u školi.
  Kroz svoj radni vijek 37 godina borila sam se za takav status tajnika ali bilo je bez uspjeha. Uvijek je netko u školi bio važniji od nas ( ali kad treba raditi i odgovarati onda smo odmah uz ravnatelja škole) kod sindikalnih pregovora uvijek smo išli u paketu s drugima , pa bi naš dio paketa otpao na račun učitelja. Zato novim generacijama savjetujem da budu složni, buntovni i da se bore za svoja prava. Biti će to teška borba. Moja generacija tajnika nije je uspjela.
  Savjet: nemojte praviti razliku između Visoke i Više pravne struke, svi Vi ste tajnici škola koji obavljate jedan važan i specifičan posao.

  Sviđa mi se

 5. Naravno da treba. Tajnici iz dana u dan obavljaju sve više poslova. Imam dosta radnog staža. Nekada su bili bodovi za plaću, odnosno iza ravnatelja najviše bodova je imao tajnik.Kompletno poslovanje škole išlo je , ide i sada preko tajnika. Ovo što se dogodilo s koeficijentima tajnika više je nego sramota. Nadam se da će se navedena greška ispraviti.

  Sviđa mi se

 6. Naravno da zaslužujemone isti materijalni status kao stručni suradnici, ali tome mora prethoditi promjena u radnopravnom i organizacijsko-stručnom pogledu,promjena sustava vrijednosti, a sve utemeljeno na vrsti poslova, stručnosti, odgovornosti i razini znanja. Sama činjenica da je Zakonom regulirana obveza školske ustanova da ima tajnika je važna, ali ne i presudna u vrednovanju poslova koje obavljamo i odgovornosti koju imamo ako nadležni u Ministarstvu i školama to ne prosuđuju na adekvatan način, a kako to uistinu i zaslužujemo. Istina je da je gosp. Janjić davno, davno priznao pogrešku i otišao bez pozdrava, a tajnici su ostali na razini koja je nedopustiva i blago rečeno “ponižavajuća”. Istina je da je i UTIRUŠ pokušao rješavati ovaj problem, ali sve je ostalo na pokušajima i obećanjima koja nisu rezultirala valjanim rezultatima.Nekada smo imali mogućnost biti zamjena ravnatelju škole, ali promjenom Zakona i to je ukinuto, a uskraćena su nam i mnoga druga prava koja nastavnici, a samim tim i stručni suradnici imaju, da sada ne nabrajam, potrajalo bi. Ponekad mi se čini da zapravo nadležnima nije niti jasno, a niti znaju koje poslove tajnici rade, naravno da od škole do škole postoje evidentne razlike, ovisno o veličini škole, broju učenika, gospodarenju školskom zgradom, broju zaposlenih, izvannastavnim aktivnostima, sudjelovanju u EU i drugim projektima, stručnom osposobljavanju za rad, briga o djeci s posebnim potrebama itd.
  Mladima i novim generacijama želim da ustraju i da izbore status koji uistinu zaslužujemo za poslove koje kvalitetno, stručno i odgovorno odrađujemo, a kako mjesto tajnika škole ne bi bilo samo privremeno i prolazno mjesto rada do nekog novog radnog mjesta koje će nas ispuniti i činiti sretnima u zvanju koje je repektabilno i stječe se velikim trudom i odricanjem.

  Sviđa mi se

 7. Naravno da treba s obzirom na propisane radne obveze, odgovornost te potrebu redovitog praćenja zakona odnosno propisa radi primjene istih u svakodnevnom poslovanju, u suradnji i pružanju pravne pomoći tijelima škole, strankama, zaposlenicima… Prema radnim obvezama, tajnici bi podjednako kao i ostali stručni suradnici trebali imati viši koeficijent kao i uglavljen dio radnog vremena “ostali poslovi” radi redovne pripreme u svrhu odrade pojedinih poslova.

  Sviđa mi se

 8. Naravno da treba s obzirom na razinu školovanja kou tajnici imaju ,uglavnom su diplomirani pravnici. Obim i složenost poslova i uz to odgovornost koja je sve veća nužno zahtijeva izjednačavanje koeficijenata složenosti s radnijkm mjestom stručnog suradnika.

  Nša koeficijent je greška i nepravda ( i računovođe imaju veći koefocijent od tajnika škole) . Jednom je na jednom skupu gospodin Želimir Janjić izjavio da je on kriv za tu nepravdu koja je učinjena tajnicima škola i da će je pokušati ispraviti. Otošao je a nije je ispravio. Ta greška košta tajnike škola velikih novaca. Očekivali smo od naših udruga veći angažman i pritisak na Ministarstvo ali ništa ,totalno razočaranje.

  Sviđa mi se

Komentiraj

Popunite niže tražene podatke ili kliknite na neku od ikona za prijavu:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava /  Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava /  Izmijeni )

Spajanje na %s