Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u školama

Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa (dalje: stručno osposobljavanje) mjera je za poticanje zapošljavanja nezaposlenih osoba bez radnog iskustva u zanimanju za koje su završile školovanje. Mjeru provodi Hrvatski zavod za zapošljavanje (dalje: Zavod) već nekoliko godina  s određenim izmjenama u postupku odobravanja stručnog osposobljavanja i u visini naknade korisnika mjere stručnog osposobljavanja (dalje: pripravnik).

Za provođenje stručnog osposobljavanja, škole, prema novim odredbama, snose trošak prijevoza pripravnika, za razliku od prethodnog rješenja gdje je škola snosila samo trošak plaćanja prvog polaganja stručnog ispita. Obvezu plaćanja troškova prijevoza škola ima u slučaju da pripravnikovo mjesto prebivališta (ili boravišta) iznosi više od 2 km od adrese poslodavca (škole). Ova obveza regulira se ugovorom o sufinanciranju stručnog osposobljavanja (između Zavoda, škole i pripravnika), te je nemoguće izbjeći je, osim u slučaju da je spomenuta udaljenost manja od 2 km. Ovo dosta ograničava škole u odabiru pripravnika za stručno osposobljavanje ukoliko nemaju dovoljno vlastitih sredstava za financiranje prijevoza pripravnika. Također, ova novina stavlja u nepovoljniji položaj one pripravnike koji žive izvan mjesta u kojem se žele stručno osposobljavati.

U daljnjem tekstu prikazati ću novu proceduru za stručno  osposobljavanje u školama.

Prvi korak je objava oglasa za stručnim osposobljavanjem na stranicama Zavoda.   Za objavu oglasa potrebno je, putem elektroničke pošte, u  Zavod poslati:

1) popunjeni Plana stručnog osposobljavanja.  Forma i sadržaj su  propisani, te Zavod neće prihvatiti proizvoljnu formu. Za potrebe stažiranja pripravnika poželjno je pridržavati se plana koji će biti poslan Agenciji za odgoj i obrazovanje prilikom prijave stažiranja.

2) popunjeni obrazac zahtjeva (propisani obrazac, malo izmijenjen u odnosu na prethodno važeći).

Ravnatelj škole može odabrati bilo kojeg pripravnika do navršenih 30 godina uz uvjet da pripravnik ima odgovarajuću stručnu spremu, da nema više od 12 mjeseci staža u zvanju za koje se obrazovao i da se vodi u evidenciji nezaposlenih Zavoda minimalno 30 dana. Suglasnost školskog odbora za zasnivanje ugovora o stručnom osposobljavanju nije potrebna, a ne primjenjuju se ni Zakoni koji daju pravo prednosti u zapošljavanju (npr. Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji, Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom i dr.).

Nakon isteka oglasa, škola prijavljuje željenog pripravnika Zavodu, prilažući gore spomenutu dokumentaciju:

 1. Zahtjev za stručno osposobljavanje (na propisanom obrascu) – potpisuju ga ravnatelj i pripravnik,
 2. Program stručnog osposobljavanja (na propisanom obrascu) – isti program koji je poslan radi objave natječaja/oglasa za stručno osposobljavanje,
 3. Izjava ravnatelja o broju zaposlenika, inspekcijskom nadzoru i poslovno uvjetovanim otkazima (na propisanom obrascu),
 4. Potvrda porezne uprave da škola nema porezni dug,
 5. Izjava o troškovima prijevoza pripravnika (na propisanom obrascu) – potpisuju je ravnatelj i pripravnik.

Izjava  ravnatelja (pod točkom 3.) ne treba biti ovjerena kod javnog bilježnika.

U Zahtjevu (pod točkom 1.) upisuje se željeno vrijeme početka i završetka stručnog osposobljavanja, s time da napominjem da stvarni početak ovisi o Zavodu, a može biti pomaknut na raniji ili kasniji datum.

Nakon obrade prijave, Zavod donosi Obavijest o ocjeni zahtjeva (dalje: Obavijest) i dostavlja ga školi.

U slučaju pozitivno riješenog zahtjeva, u Obavijesti će biti definiran početak i završetak stručnog osposobljavanja, a škola je dužna u roku 8 dana od dana početka stručnog osposobljavanja Zavodu dostaviti:

 1. presliku prijave pripravnika na mirovinsko osiguranje (obrazac M-1P) ili presliku potvrde o podnesenoj prijavi pripravnika na mirovinsko osiguranje. Prilikom prijave na mirovinsko osiguranje obratite pozornost na pravnu  osnovu (boldani tekst u Obavijesti). Navedenu osnovu potrebno je unijeti u obrascu M-1P u padajućem izborniku u kojem se definira ”osnova osiguranja” i  ”ugovor o radu sklopljen na”.  U prijavi na mirovinsko osiguranje obavezno dodati skeniranu Obavijest,
 2. škola sklapa s pripravnikom ugovor o stručnom osposobljavanju u trajanju definiranom u Obavijesti (sadržaj ugovora nije definiran),
 3. popunjen zahtjev za ostvarivanje prava na novčanu pomoć od strane pripravnika (priložen uz Obavijest),
 4. presliku kartice tekućeg računa pripravnika,
 5. ponekad je potrebno popuniti i dva obrasca koja su dostavljena uz Obavijest (ankete koje popunjava pripravnik).

Nakon obrade tražene dokumentacije iz Obavijesti, Zavod će školi dostaviti:

 1. ugovor o sufinanciranju stručnog osposobljavanja u četiri primjerka, po jedan za školu i pripravnika, te dva za Zavod,
 2. poziv na plaćanje (popunjava škola).

Dakle, škola Zavodu vraća dva (potpisana) primjerka ugovora i popunjen i ovjeren poziv na plaćanje.

Obveze škole za vrijeme trajanja stručnog osposobljavanja

Škola početkom svakog mjeseca podnosi Zavodu izvješće o prisutnosti pripravnika u prethodnom mjesecu. Izvješće se sada podnosi na propisanom obrascu, koji moraju potpisati ravnatelj i pripravnik.

Svaka tri mjeseca računovodstvo je dužno dostaviti preslike izvatka žiro-računa i obrazac JOPPD Zavodu zbog evidencije o plaćenim doprinosima i prijevozu.

U slučaju prijevremenog prestanka stručnog osposobljavanja škola je dužna obavijestiti Zavod, dostaviti obavijest o prestanku ugovora o stručnom osposobljavanju  i odjavu s mirovinskog osiguranja. Nakon dobivene obavijesti, Zavod će školi dostaviti upute na koji način se vrši povrat neiskorištenog dijela unaprijed isplaćenih financijskih sredstava za doprinose.

Prema novom zakonskom rješenju, Zavod refundira trošak polaganja stručnog ispita  pripravniku temeljem zahtjeva  za nadoknadu troškova.

Na kraju uspješno završenog stručnog osposobljavanja od godinu dana, škola ima obvezu podnošenja završnog izvješća – na propisanom  obrascu.

Napomena za 2019. godinu

 javnim službama (škole) moguće je koristiti ovu mjeru za najviše  1%  osoba (od broja ukupno zaposlenih u prethodnoj godini), uz napomenu da škole koji imaju manje od 100 zaposlenih mogu koristiti ovu mjeru za 1 osobu .

Napomena za 2020. godinu

Stručno osposobljavanje neće se provoditi u 2020. godini:

https://mjere.hr/mjere/prvo-radno-iskustvo-pripravnistvo/strucno-osposobljavanje-rad-bez-zasnivanja-radnog-odnosa/

18 misli o “Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u školama

  • Hrvatski zavod za zapošljavanje u pravilu od škole traži da pripravniku isplati naknada za prijevoz (ako je prebivalište/boravište udaljeno više od 2km). Konkretan odgovor može se dobiti samo od savjetnika HZZ-a koji je zadužen za školu u kojoj bi se stručno osposobljavanje realiziralo.

   Sviđa mi se

 1. Je li moguće za vrijeme stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa (trenutno sam na stručnom osposobljavanju 7 mjeseci) prijaviti se na natječaj za radno mjesto (zamjenu za porodiljni) u istoj školi i na taj način odraditi preostali dio (još 5 mjeseci kako bih sveukupno odradila 1 godinu) potreban za polaganje stručnog ispita?

  Sviđa mi se

  • Možete se prijaviti na natječaj i ako budete izabrani prije zasnivanja radnog odnosa prekidate stručno osposobljavanje. Pripravništvo se uredno nastavlja i nakon 12 mj. (7+5) škola Vas može prijaviti na stručni ispit.

   Sviđa mi se

 2. Dragi kolege, u postupku smo prijave polaznice na stučno osposobljavanje u našoj školi. Na Zovodu su mi rekli da trebam napraviti Plan prijema na stručno, popis radnih mjesta te broj osoba koje planiramo uzeti na stručno. Formu nisu propisali pa vas molim da mi se javi netko tko je ovo napravio, a može mi pomoć.
  Hvala!

  Sviđa mi se

 3. Mi smo manja škola i evo, već smo tri puta raspisali natječaj i uopće nema prijavljenih za mjestO učitelja razredne nastave. U Zavodu mi je rečeno kako je jako puno natječaja za radni odnos.

  Sviđa mi se

 4. Imam jedno pitanje u vezi SO. Osoba je odradila SO u jednoj OŠ (1 godina), nakon toga se zaposlila u OŠ. Šta takvoj osobi upisujemo u Registru pod ”Staž u djelatnosti do zapošljavanja”? Da li joj se piše ova godina dana SO ili ne?

  Sviđa mi se

  • Ne. Povjerenstvo za tumačenje TKU-a zauzelo je stav u svojem Tumačenju broj 146/15 glede staža osoba na stručnom osposobljavanju: ”Osobe na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa nisu zasnovale radni odnos i ne ide im radni staž.”

   Osobno se ne slažem s njihovim mišljenjem iz razloga što rad na stručnom osposobljavanju ulazi u pripravnički staž i za taj rad su plaćeni doprinosi za mirovinsko osiguranje.

   Sviđa mi se

 5. Drago mi je da je i ova tema dobila svoje mjesto u nizu važnih pitanja kojima se tajnici u svom redovnom poslu bave. Napominjem da smo se mi kao škola od samog početka uključili u provođenje Nacionalnog program poticanja zapošljavanja Vlade RH, a u suradnji s Zavodom za zapošljavanje. Prve ugovore smo sklopili s tri polaznice 2011. godine i one su istovremeno bile i asistentice učenicima s posebnim potrebama, jer je to tada bilo moguće, a sve vezano za dogovor Gradskog ureda i Zavoda za zapošljavanje. Od tada pa do danas smo imali desetak profesora koji su prošli program stručnog osposobljavanja, položili stručni ispit, a neki njih su danas u radnom odnosu u našoj školi. Moram priznati da u početku nije bilo baš jednostavno sve odraditi, sve je bilo novo i sa dosta nepoznanica, ali u komunikaciji sa savjetnicima Zavoda sve se rješavalo na zadovoljavajući način. Uvažavajući promjene koje su se u međuvremenu dogodile, danas se sve vezano za stručno osposobljavanje odrađuje rutinski i bez većih poteškoća. Istina je da je to dodatni posao, uz sve poslove koje tajnici obavljaju, ali nakon što sve završi i kada polaznik položi stručni ispit, osjećate zadovoljstvo što ste sudjelovali u tome i nekome pružili realniju mogućnost za budući rad i zapošljavanje u struci.

  Sviđa mi se

Komentiraj

Popunite niže tražene podatke ili kliknite na neku od ikona za prijavu:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava /  Izmijeni )

Twitter picture

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Twitter račun. Odjava /  Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava /  Izmijeni )

Spajanje na %s