Pravo na prednost pri zapošljavanju

Ministarstvo branitelja od 7. travnja prestaje plaæati pokretne WC-e koje koriste prosvjednici

Dana 14. prosinca 2017. stupio je na snagu novi Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (dalje: Zakon). U daljnjem tekstu možete pročitati novine vezane uz pravo na prednost pri zapošljavanju.

Tko ostvaruje pravo na prednost u školi prilikom zapošljavanja temeljem natječaja?

Pravo na prednost ostvaruju nezaposleni prema sljedećem rasporedu:

–  dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i hrvatskog branitelja bez oba roditelja ili bez roditeljske skrbi,

– hrvatski ratni vojni invalid iz Domovinskog rata,

– član uže i šire obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata odnosno nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata,

– dragovoljac iz Domovinskog rata,

– hrvatski branitelju iz Domovinskog rata redoslijedom od duljeg prema kraćem vremenu sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske,

– dijete umrlog hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata, ako je korisnik zajamčene minimalne naknade,

– dijete umrlog dragovoljca iz Domovinskog rata, ako je korisnik zajamčene minimalne naknade,

– dijete umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata sa 100 dana borbenog sektora, ako je korisnik zajamčene minimalne naknade,

– dijete dragovoljca iz Domovinskog rata, ako su roditelj i/ili dijete korisnici naknade za nezaposlene iz članka 107. Zakona ili zajamčene minimalne naknade i

– dijete hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata sa 100 dana borbenog sektora, ako su roditelj i/ili dijete korisnici naknade za nezaposlene iz članka 107. Zakona ili zajamčene minimalne naknade.

Što se smatra užom i širom obitelji u smislu Zakona?

Članovi uže obitelji smatraju se bračni drug, djeca te izvanbračni drug koji je s hrvatskim braniteljem do njegove smrti, zatočenja ili nestanka živio tri godine ili kraće ako je u izvanbračnoj zajednici rođeno dijete. Članovi šire obitelji su roditelji.

Mora li osoba biti nezaposlena da bi ostvarila pravo prednosti?

Propisan je izuzetak ako je osoba zaposlena na poslovima koji ne odgovaraju njihovoj stručnoj spremi. Potvrdu da radno mjesto ne odgovara stručnoj spremi radnika izdaje poslodavac kod kojega je zaposlen.

Tko je nadležan za provedbu nadzora?

Inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona u školama provodi nadležna inspekcija.

U kojem roku je škola dužna obavijestiti kandidata koji ostvaruje prednost o rezultatima natječaja i do kada se on ima pravo žaliti?

Škola je dužna obavijestiti kandidata s prednosti u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora o radu s izabranom osobom.

Kandidat koji je ostvarivao prednost može se žaliti u roku od 30 dana od dostave obavijesti odnosno saznanja o sklapanju ugovora o radu s izabranom osobom, ali ne kasnije od šest mjeseci od sklapanja ugovora.

Koje su ovlasti inspekcije nakon žalbe kandidata koji ostvaruje prednost?

Inspekcija je dužna u roku od 60 dana od predaje zahtjeva razmotriti zahtjev.

Ako inspektor utvrdi da je povrijeđeno pravo kandidata koji ostvaruje pravo prednosti, rješenjem će utvrditi povredu prava prednosti. Takvo rješenje predstavlja opravdan razlog za otkaz ugovora o radu čijim sklapanjem je to pravo povrijeđeno. Nadalje škola je dužna u roku od 8 dana od otkaza ugovora sklopiti ugovor o radu s kandidatom koji je ostvario prednost. Ako škola ne sklopi ugovor o radu u roku od 8 dana od dana otkaza smatrat će se da je ugovor sklopljen po sili zakona.

Koju dokumentaciju moraju dostaviti osobe koje se pozivaju na pravo prednosti na temelju Zakona?

Dokumentacija za svaku kategoriju je točno definirana na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

Poveznica

Škole su dužne navedenu poveznicu objaviti u natječaju koji će objaviti na svojoj internet stranici i na stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Tko ne ostvaruje pravo na prednost?

Pravo na prednost ne ostvaruju kandidati kojima je radni odnos kod posljednjeg poslodavca prestao krivnjom radnika, i to u slučajevima:

– redovitog otkaza ugovora o radu kada je ugovor o radu otkazao radnik,

– redovitog otkaza uvjetovanog skrivljenim ponašanjem radnika ili

– izvanrednog otkaza, osim kada ugovor o radu izvanredno otkaže radnik zbog osobito teške povrede obveze iz radnog odnosa.

Koji su prekršaji propisani u slučaju ne pridržavanja odredbi Zakona?

Novčanom kaznom od 10.000,00 do 300.000,00 kuna kazniti će se za prekršaj škola ako:

 • ne zaposli kandidata koji je dostavio svu potrebnu dokumentaciju i ostvaruje pravo prednosti na temelju Zakona,
 • ne obavijesti kandidata koji se pozvao na prednost temeljem Zakona, i to u roku od 15 dana od sklapanja ugovora s odabranom osobom,
 • u roku od 8 dana od dana otkaza ugovora (osobi zaposlenoj umjesto kandidata koji ostvaruje prednost temeljem Zakona) ne sklopi ugovor s kandidatom kojem je povrijeđeno pravo prednosti na temelju Zakona,
 • u tekstu natječaja ne pozove osobe koje ostvaruju prednost temeljem Zakona  na dostavu dokaza u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju,
 • ne objavi poveznicu na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju.

Za navedene prekršaje odgovara i odgovorna osoba u visini od 5.000,00 do 50.000,00 kuna odnosno od 10.000,00 do 50.000,00 kuna ako ne zaposli kandidata koji je dostavio svu potrebnu dokumentaciju i ostvario pravo prednosti na temelju Zakona.

Ažurirano 23. 5. 2018.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja je 23. 5. 2018. uputilo školama dopis u kojem su dane upute o primjeni Zakona u postupcima izbora ravntelja školskih ustanova.

Sukladno uputama Ministarstva, kandidati na natječaju za ravnatelja škole (koji formalno zadovoljavaju uvjete natječaja i prilože dokumentaciju temeljem koje ostvaruju pravo prednosti na osnovi Zakona) ostvaruju pravo prednosti u odnosu na ostale kandidate.

”U slučaju da se na natječaj uz osobe koje ne ostvaruju prednost, javi samo jedna osoba koja ostvaruje prednost uzeti će se u obzir samo ta jedna osoba koja ostvaruje prednost. Dakle, na sjednicama učiteljskog/nastavničkog/odgajateljskog vijeća, vijeća roditelja te zbora radnika, kao i na sjednici školskog odbora odlučivati će samo o tom jednom kandidatu, kao što se na primjer dosada odlučivalo u situacijama kada se na natječaj za ravnatelja javio sam jedan kandidat.”

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju je u saborskoj proceduri. Između ostaloga mijenja se članak 127. stavak 3. u kojem će biti propisana obveza kandidata na natječaju da uz prijavu na natječaj za ravnatelja dostave i  program rada za mandatno razdoblje.

 U obrazloženju Vlade izdvojeno je:

”Osim toga, radi kvalitetnijeg odabira kandidata, potrebno je propisati kako kandidat za ravnatelja, uz prijavu na natječaj, uz potrebnu dokumentaciju obvezno dostavlja i program rada za mandatno razdoblje koji predstavlja školskom odboru.”

Ako je svrha tekućih izmjena i dopuna Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi dizanje kvalitete prilikom odabira kandidata za ravnatelja, onda se postavlja praktično pitanje zašto tumačenje MZO-a ide u suprotnom smjeru.

 

 

 

 

 

9 misli o “Pravo na prednost pri zapošljavanju

 1. A sto je s invalidima?
  Npr.ako je on pod c) u Zakonu (prvostupnik) i invalidna osoba, ima li prednost nad onim koji je u zakonu pod a). Radi se o ucitelju informatike.

  Sviđa mi se

 2. A sta ako osoba se prednosti zaposljavanja je objektivno najlosiji kanditat koji se prijavio? Skola je opet obavezna zaposliti njega a ne nekoga sa vecim iskustvom ili obrazovanjem ili necim trecime?

  Mislim nekako mi se to cini ogranicavajuce sta nije? Da te zakon tjera da ne zaposlis najboljega kandidata nego recimo nekoga losijega?

  Sviđa mi se

 3. Nisam siguran da je ovlaštena prosvjetna inspekcija, već mislim da je inspekcija rada kao i prije.
  Druga stvar je to da više ne vidim stavak u pogledu iznimke prava na prednost pri zapošljavanju na rukovodeća mjesta odnosno mjesta ravnatelja. Što je smiješno.

  Sviđa mi se

  • Članak 35. stavak 6. starog Zakona:
   Provedbu odredbe stavka 3. ovoga članka (zapošljavanje u javnim ustanovama) nadzire inspekcija rada.

   Članak 102. stavak 4. novog Zakona:
   Inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga članka provodi nadležna inspekcija koja je po posebnim propisima ovlaštena za nadzor u svezi sa zapošljavanjem po službenoj dužnosti ili na zahtjev osobe iz stavaka 1. – 3. ovoga članka kojoj nije dana prednost pri zapošljavanju.

   Članak 11. stavak 1. točka 19. Zakona o prosvjetnoj inspekciji
   U provedbi nadzora u ustanovama i drugim pravnim osobama koje podliježu nadzoru prosvjetne inspekcije (u daljnjem tekstu: nadzirana ustanova) inspektor utvrđuje stanje, a osobito:
   a) utvrđivanje potrebe za radnikom, pribavljanje suglasnosti, objava oglasa, odnosno natječaja, izbor kandidata, zasnivanje radnog odnosa, raspored na poslove za koje je zasnovan radni odnos te zaduživanje radnim obvezama sukladno s ugovorom o radu.

   Sviđa mi se

   • Čl. 3. st, 5, Zakona o inspektoratu rada

    “ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, osoba s invaliditetom te mirnodopskih, vojnih i civilnih invalida rata i članova njihovih obitelji.”

    Kontaktirao sam inspekciju rada prije nekoliko dana i i rečeno mi je od 2 inspektora da su što se tiče školstva i dalje nadležni u vezi povreda prava na prednost pri zapošljavanju.

    Sviđa mi se

Komentiraj

Popunite niže tražene podatke ili kliknite na neku od ikona za prijavu:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava /  Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava /  Izmijeni )

Spajanje na %s