Pedagoške mjere

A notebook and pencil on a desk in a school classroom

Izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 68/18) iz srpnja 2018. godine propisano je da se pedagoške mjere opomene, ukora, strogog ukora i opomene pred isključenje ne izriču u upravnom postupku. Kakav postupak je potrebno provesti prije donošenja navedenih pedagoških mjera pročitajte u tekstu koji slijedi.

Člankom 86. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (dalje: Zakon) propisano je da ministar donosi pravilnik kojim će se urediti kriteriji za izricanje pedagoških mjera. Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (dalje: Pravilnik) donesen je u 2015. i mijenjan je u 2017. godini (izmjene vezane za pravdanje izostanka s nastave).

Što je propisano Pravilnikom?

Pravilnikom su propisni:

– kriteriji za izricanje,

– svrha izricanja,

– načela (postupnost, proporcionalnost, pravednost i pravodobnost)  na kojima treba temeljiti donošenje pedagoških mjera i

– razlozi zbog kojih se izriču pedagoške mjere.

Gdje je propisan postupak izricanja pedagoške mjere?

Zakonom o općem upravnom postupku (dalje: ZUP) propisano je na koji način se pokreće postupak, kako se utvrđuju činjenice, u kojem roku se donosi rješenje i sadržaj rješenja odnosno propisani su sva formalna  pravila potrebna za odlučivanje.

Kako je Zakon izričito propisao da se ZUP više ne primjenjuje (osim u slučaju isključenja učenika iz škole ili premještaja u drugu školu), jedini pravni izvor je Pravilnik.

Člankom 5. Pravilnika propisani su rokovi u kojem je potrebno izreći pedagošku mjeru, a člankom 6. Pravilnika propisano je da je pedagošku mjeru potrebno obrazložiti, te što mora biti sadržaj obrazloženja.

Pedagoška mjera opomene i ukora mora se izreći najkasnije u roku od 15 dana od dana saznanja za neprihvatljivo ponašanje učenika zbog kojeg se izriče.

Pedagoška mjera strogog ukora odnosno opomene pred isključenje mora se izreći najkasnije u roku od 30 dana od dana saznanja za neprihvatljivo ponašanje učenika zbog kojeg se izriče.

Pedagoška mjera preseljenja učenika u drugu školu odnosno pedagoška mjera isključenja iz srednje škole izriče se u roku od 60 dana od dana saznanja za neprihvatljivo ponašanje učenika zbog kojeg se izriče.

U obrazloženju se navodi mjesto, vrijeme i način na koji je došlo do neprihvatljivog ponašanja te posljedice koje su nastupile ili su mogle nastupiti. Obrazloženje sadrži i podatke o prethodno poduzetnim preventivnim mjerama i prijedloge za pomoć učeniku s ciljem otklanjanja uzroka neprihvatljivog ponašanja.

Što nije propisano?

Pravilnikom nije propisan sadržaj ostalih dijelova odluke o pedagoškoj mjeri (npr. uvod, izreka, uputa o pravnom lijeku).

Zakonom nije propisano odgađa li prigovor ravnatelju škole, koji se podnosi u roku od osam dana od dana izricanja, izvršenje pedagoške mjere.

Pedagoške mjere zbog neopravdanih izostanaka s nastave

Razloge za izricanje pedagoških mjera možemo podijeliti u dvije kategorije:

1) pedagoške mjere zbog neprihvatljivog ponašanja i

2) pedagoške mjere zbog neopravdanih izostanka s nastave.

Člankom 4. Pravilnika propisano je da se načini opravdanja izostanka učenika i primjereni rok javljanja o razlogu izostanka uređuje statutom škole.

Ako roditelji učenika ne opravdaju izostanak na način i u roku koji je određen u statutu, učenik bi trebao dobiti neopravdani sat.

Škole koje imaju e-Dnevnik roditeljima nude mogućnost da nakon izostanka djeteta s nastave sljedeći dan prime obavijest o izostanku na e-mail adresu. Poruka sadrži sat i predmet iz kojeg je učenik izostao te poziv roditelju da se javi razredniku.

Uzimajući u obzir navedeno, postavlja se pitanje svrsishodnosti provođenja postupka za izricanje pedagoške mjere zbog neopravdanih sati učenika u školama koje imaju e-Dnevnik.

Mišljenja sam da je takva pedagoška mjera po svojoj naravi deklarativna, zato što se u postupku nema o čemu odlučivati, već se samo zbrajaju i konstatiraju neopravdani sati.

Zaključak

Svrha izricanja pedagoških mjera je utjecanje na promjenu učenikova neželjenog ponašanja i poticaj drugim učenicima na odgovorno i primjereno ponašanje.

Postupak izricanja pedagoških mjera bi trebao biti usklađen sa svrhom i načelima.

U trenutku kada se odustalo od primjene ZUP-a, sadržaj odluke o pedagoškoj mjeri trebalo je propisati Pravilnikom.

Izricanje pedagoške mjere opomene  zbog neopravdanih sati trebalo bi implementirati u e-Dnevnik i automatizirati. Preventivna funkcija pedagoške mjere (sprečavanje izostanaka) ionako se rješava neposredno nakon što se izostanak  dogodio, a utjecaj na druge učenike moguće je ostvariti na satu razrednika.

Članak je dopunjen.

6 misli o “Pedagoške mjere

 1. Uzimajući u obzir da se pedagoška mjera ukora ne izriče u upravnom postupku, da roditelj u tom slučaju ima pravo na prigovor o kojem odlučuje ravnatelj škole, da ravnatelj može npr. odlučiti kako je prigovor neosnovan, ima li roditelj u tom slučaju i dalje pravo na podnošenje žalbe višem tijelu, a potom i pokrenuti upravni spor po iscrpljivanju svih pravnih lijekova?

  Pretraživanjem zakona i pravilnika nisam vidjela takvu mogućnost, a istovremeno mi je suludo da se ide prema upravnom sudu radi mjere koja ima učinke samo do kraja školske godine i koju je moguće ukinuti ukoliko dijete popravi svoje ponašanje.

  Ispričavam se na možda glupom pitanju, ali tek radim dva tjedna na ovom radnom mjestu i potrebna mi je mala pomoć.

  Sviđa mi se

  • Prije izmjena Zakona o odgoju i obrazovanju odnosno kada su se sve pedagoške mjere izricale nakon provedenog upravnog postupka postojala je različita praksa upravnih sudova. Upravni sud u Zagrebu je zauzeo stav da pedagoške mjere nisu upravna stvar i nije htio postupati po tužbi, dok je Upravni sud u Rijeci zauzeo stav da su pedagoške mjere upravna stvar i postupao je po tužbi. Prema sadašnjem zakonskom rješenju izričito je propisano da se pedagoške mjere ne izriču u upravnom postupku (osim preseljenja i isključenja iz škole) znači da je postupak nakon prigovora konačan i ne postoji mogućnost pokretanja upravnog spora.

   Sviđa mi se

 2. Iako izricanje pedagoških mjera, sve do mjere isključenja učenika iz škole, nije upravni postupak, Škola je javna ustanova i u svome se poslovanju dužna pridržavati odredbi Zakona o općem upravnome postupku, uvijek kada postupanje nije propisano drugim Zakonom ili podzakonskim propisom (čl.3.t.3. – „Ovaj se Zakon primjenjuje na odgovarajući način i u postupcima zaštite prava, odnosno pravnih interesa stranaka u predmetima u kojima pravne osobe koje obavljaju javne službe (u daljnjem tekstu: pružatelji javnih usluga), odlučuju o njihovim pravima, obvezama ili pravnim interesima, ako zakonom nije propisana sudska ili druga pravna zaštita).

  Sviđa mi se

 3. Nije mi jasno zbog čega se “mjere upozorenja” ne izriču u upravnom postupku. Mjere upozorenja imamo i u kaznenom postupku, primjerice, pa nikome nije palo na pamet da isključi primjenu ZKP-a…

  Sviđa mi se

Komentiraj

Popunite niže tražene podatke ili kliknite na neku od ikona za prijavu:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava /  Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava /  Izmijeni )

Spajanje na %s