Izrada pročišćenog teksta statuta

procisceni

Zbog učestalih izmjena Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i ostalih propisa vezanih za provedbu navedenog Zakona, škole su dužne usklađivati odredbe statuta barem jednom godišnje.  Zbog bolje preglednosti statuta škole, bilo bi dobro da se nakon svake izmjene ili dopune pristupi izradi pročišćenog teksta.

Nastavi čitati