Izrada pročišćenog teksta statuta

procisceni

Zbog učestalih izmjena Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i ostalih propisa vezanih za provedbu navedenog Zakona, škole su dužne usklađivati odredbe statuta barem jednom godišnje.  Zbog bolje preglednosti statuta škole, bilo bi dobro da se nakon svake izmjene ili dopune pristupi izradi pročišćenog teksta.

U lipnju 2015. godine Hrvatski sabor donio je Jedinstvena metodološko-nomotehnička pravila za izradu akata koje donosi Hrvatski sabor (dalje: Pravila).

Predmet uređenja i obuhvat primjene Pravila definirani su u članku 1. stavku 3. koji glasi: ”Pravila se daju u obliku koji je najprimjereniji za pisanje zakona i na odgovarajući način se primjenjuju na sve druge propise.” U sljedećem članku taksativno su navedeni svi opći akti na koje se Pravila odnose. Iz navedenih odredbi proizlazi da bi se Pravilima trebalo rukovoditi prilikom izrade svih vrsta propisa bez obzira na donositelja.

U šestom dijelu (predzadnjem) Pravila uređuje se sadržaj i forma pročišćenog teksta.

Važno je naglasiti da pročišćeni tekst nije propis već predstavlja tehničko pomagalo, ne stupa na snagu i ne izaziva nikakve pravne učinke. Pročišćeni tekst kronološki sistematizira sve važeće odredbe jednog propisa koji je mijenjan ili dopunjavan. Nije dopušteno raditi bilo kakve intervencije u sadržaj propisa (mijenjati izraze, ispravljati pogreške, dijeliti članke i sl.).

Sadržaj pročišćenog teksta statuta

Pročišćeni tekst obavezno sadrži:

  1. uvodni dio
  2. naziv statuta s oznakom ”pročišćeni tekst” koja se piše u zagradi ispod naziva
  3. tekst statuta
  4. prijelazne i završne odredbe statuta i svih izmjena i/ili dopuna statuta u kojima je objavljen i datum njihova stupanja na snagu

Uvodni dio

Uvodni dio pročišćenog teksta ima karakter njegove preambule i on obvezno sadrži: pravnu osnovu za utvrđivanje pročišćenog teksta, ovlašteno tijelo koja će tekst izraditi, datum sjednice ovlaštenog tijela, naziv propisa i sve njegove izmjene i dopune s naznakama stupanja na snagu, te klasu, urbroj i potpis ovlaštene osobe.

Mišljenja sam da je pravna osnova, temeljem koje tajnik škole može izraditi pročišćenog teksta statuta, sadržana u Pravilnicima o djelokrugu rada tajnika te administrativno-tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u osnovnoj i srednjoj školi (članak 2.).

Školski odbor je tijelo koje će ovlastiti tajnika škole za izradu pročišćenog teksta. Nakon pravne osnove i ovlaštenja odnosno datuma sjednice školskog odbora, navodi se statut i sve njegove izmijene i dopune s datumima donošenja i danom stupanja na snagu.

Upute za izradu pročišćenog teksta

Ispod svakog članka statuta koji je izmijenjen ili dopunjen navodi se Odluka o izmjenama ili dopunama statuta na kojoj se temelji promjena – pr. (Promijenjen Odlukom o izmjenama Statuta XX. Gimnazije, članak 1., od  2. 12. 2015.)

Ako je neki članak više puta promijenjen, ispod članka se navode sve odluke prema kronološkom redoslijedu njihova donošenja.

Kada se izmjenom ili dopunom određeni članak briše, u pročišćenom tekstu zadržava se njegova brojčana oznaka i naznačuje se da je brisan – pr. (Članci od 129. do 147. brisani Odlukom o izmjenama Statuta XX. Gimnazije, članak 2., od  2. 12. 2015.)

Ako se radi o brisanju dijelova članka (stavka, podstavka, točke i podtočke), u pročišćenom tekstu navodi se njegova brojčana oznaka i naznačuje da je brisana ta odredba – pr. (Stavak 2. brisan Odlukom o izmjenama Statuta XX. Gimnazije, članak 3., od  2. 12. 2015.).

Prijelazne i završne odredbe statuta, kao i svih njegovih izmjena i dopuna navode se prema kronološkom redoslijedu kako su doneseni, uz vidljivu naznaku kojem općem aktu (statutu) pripadaju.

Zaključak

Kao što je već spomenuto u uvodu, nakon svake veće i opširnije izmijene i dopune statuta, odnosno nakon više manjih izmjena i dopuna, trebalo bi pristupiti izradi pročišćenog teksta. Intencija izrade pročišćenog teksta trebala bi biti jasnoća i lakša preglednost za osobe (radnike, roditelje i dr.) koje nemaju pravnu naobrazbu.

Komentiraj

Popunite niže tražene podatke ili kliknite na neku od ikona za prijavu:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava /  Izmijeni )

Twitter picture

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Twitter račun. Odjava /  Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava /  Izmijeni )

Spajanje na %s