Postupak izricanja pedagoških mjera

O pedagoškim mjerama već je dosta toga rečeno, pa bih se htio zadržati na pitanjima koja su ostala otvorena.Postupak izricanja pedagoških mjera

Od predstavnika Ministarstva, znanosti i obrazovanja dobili smo uputu da postupak izricanja pedagoških mjera nije upravni postupak s izuzetkom isključivanja učenika iz škole odnosno premještaja učenika u drugu školu.

Navedena uputa proizlazi iz promjena u članku 86. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (dalje: ZOOOSŠ) u kojem je propisano da se pedagoške mjere opomene, ukora, strogog ukora i opomene pred isključenje izriču kao mjere upozorenje.

Postavlja se pitanje zašto onda nije promijenjen članak 3. stavak 2. ZOOOSŠ  koji propisuje da škole, između ostaloga, na temelju javnih ovlasti obavljaju  ”izricanje i provođenje pedagoških mjera i vođenje evidencije o njima”. U sljedećem stavku propisano je da su škole dužne postupati prema odredbama Zakona o općem upravnom postupku (dalje: ZUP)  kada obavljaju poslove na temelju javnih ovlasti.

ZUP se primjenjuje prilikom postupanja i rješavanja u upravnim stvarima. Članak 2. stavak 1. ZUP-a definira upravnu stvar kao ”svaku stvar u kojoj javnopravno tijelo u upravnom postupku rješava o pravima, obvezama ili pravnim interesima fizičke ili pravne osobe ili drugih stranaka neposredno primjenjujući zakone, druge propise i opće akte kojima se uređuje odgovarajuće upravno područje”. Sljedeći stavak propisuje da se ”upravnom stvari smatra i svaka druga stvar koja je zakonom određena kao upravna stvar”.

 Jesu li pedagoške mjere upravna stvar?

Odgovor na postavljeno pitanje možemo naći u presudi  Upravnog suda u Rijeci od 23. listopada 2013. godine (tužba povodom izricanja pedagoške mjere ukora). Iz priložene presude proizlazi da su pedagoške mjere upravna stvar, odnosno da se prilikom njihova donošenja provodi upravni postupak.

Koje propise primijeniti prilikom postupka izricanja pedagoških mjera?

Odgovor je sadržan u obrazloženju presude Upravnog suda: ”…izricanje pedagoških mjera je među ovlastima osnovne škole, pri čemu se na postupak u navedenim stvarima primarno primjenjuju procesne odredbe Zakona o odgoju i obrazovanju, a podredno norme Zakona o općem upravnom postupku”.

U vremenu kada je presuda objavljena čl. 86. ZOOOSŠ-a bilo je propisano da se uvjeti, način i postupak izricanja pedagoških mjera uređuju statutom, što je bilo u koliziji s člankom 3. stavkom 3. ZOOOSŠ-a.

Sud je očito zauzeo stav da se primjenjuju odredbe ZUP-a (hijerarhijskih višeg propisa) u odnosu na odredbe statuta škole.

Važećim čl. 86. st. 3.  ZOOOSŠ-a propisano je da se će ministar pravilnikom definirati kriterije za izricanje pedagoških mjera, međutim način i postupak donošenja istih nije definiran što opet upućuje na primjenu  odredbi ZUP-a.

U kojem roku se može izreći prigovor protiv pedagoške mjere i odgađa li on izvršenje?

Člankom 122. stavkom 3. ZUP-a uređeno je da čelnik tijela o prigovoru odlučuje u roku od 8 dana. U konkretnom slučaju mišljenja sam da prigovor odgađa izvršenje, iako je institut prigovora zamišljen kao pravni lijek koji se izjavljuje protiv radnje (činjenja ili nečinjenja) a ne protiv odluke odnosno akta tijela.

Zaključak

Postupak izricanja i provođenja pedagoških mjera trebalo bi urediti u skladu s  načelima: svrsishodnosti, učinkovitosti i ekonomičnosti. Da bi navedeno bilo moguće, mišljenja sam da bi trebalo promijeniti članak 3. ZOOOSŠ-a i cijeli postupak urediti u posebnom pravilniku na način da je isti prilagođen za primjenu učitelja, nastavnika i stručnih suradnika osnovnih i srednjih škola.

Komentiraj

Popunite niže tražene podatke ili kliknite na neku od ikona za prijavu:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava /  Izmijeni )

Twitter picture

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Twitter račun. Odjava /  Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava /  Izmijeni )

Spajanje na %s