Naknada za trošak prijevoza

slika1Na odredbe Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama koje uređuju prijevoz potrošeno je  najviše vremena u pregovorima. Je li pravo na naknadu za trošak prijevoza sada uređeno bolje i pravednije nego što je bilo prije, pročitajte u tekstu koji slijedi.

Tumačenje odredbi za prijevoz od strane Povjerenstva možete pročitati ovdje.

Tko ima pravo na prijevoz?

Zaposlenik koji od mjesta prebivališta/boravišta do mjesta rada udaljen najmanje dva kilometra.

Jesu li propisani izuzeci?

Uvjet od dva kilometra ne primjenjuje se na zaposlenike koji imaju tjelesno oštećenje od 100% odnosno oštećenje donjih ekstremiteta od najmanje 60% i na zaposlenike s navršenih 61 godinom.

Kako se računa udaljenost?

Članak 66. stavak 14. uređuje da se udaljenost računa kao najkraća automobilska ruta sa suvremenim kolničkim zastorom (asfaltom) prema planeru Hrvatskog autokluba na temelju kartografske podloge Google Maps.

U slučaju udaljenosti (od mjesta rada do mjesta stanovanja) koja je manja od 2 kilometra računa se najkraća pješačka ruta.

Planer Hrvatskog autokluba ne omogućuje računanje pješačke rute, pa se stoga postavlja pitanje  koja je relevantna platforma za računanje najkraće pješačke rute.

Kako planer Hrvatskog autokluba koristi kartografsku podlogu Google Maps-a, a Google Maps omogućuje izračun pješačke rute mišljenja sam da bi se pješačka ruta mogla računati putem Google Maps iz razloga što obje platforme koriste iste geografske podatke.  O navedenome će konačni stav zauzeti Povjerenstvo za tumačenje TKU-a.

Na koji način radnik može koristiti pravo na naknadu troškova prijevoza?

Radnik može birati između korištenja mjesečne/godišnje karte organiziranog javnog prijevoza ili  novčane naknade umjesto korištenja javnog prijevoza.

Što se smatra organiziranim javnim prijevozom?

Organizirani javni prijevoz je mjesni (ovisno o mjestu stanovanja i međumjesni) prijevoz koji zaposleniku omogućuje redoviti dolazak na posao i povratak s posla.

29. 1. 2018. MZO je školama poslao obvezujuću uputu o tumačenju organiziranog javnog prijevoza na način da se: ”javni prijevoz smatra onaj javni prijevoz koji postoji na određenoj relaciji, neovisno o tome omogućuje li zaposleniku redoviti dolazak na posao i povratak s posla.”

Škole nemaju pravnu obvezu postupanja temeljem upute MZO. Ako Povjerenstvo za tumačenje TKU-a ili neutralni stručnjak zauzmu isti stav kao i MZO, škole koje nisu postupale temeljem upute mogle bi odgovarati za isplatu razlike sredstava.

Škole koje su postupale u skladu s uputom, a Povjerenstvo za tumačenje TKU-a ili neutralni stručnjak zauzmu stav koji je suprotan od MZO-a, moći će potraživati razliku sredstava.

Što se smatra redovitim dolaskom na posao i odlaskom s posla?

Ako radnik koristi jednu liniju za dolazak na posao onda redoviti dolazak osigurava prijevoznik čiji je vozni red organiziran na način da radnik od dolaska u mjesto rada do početka radnog vremena i od završetka radnog vremena do polaska redovne linije ne čeka duže od 45min.

Ako radnik koristi više linija redoviti dolazak je osiguran ako vrijeme čekanja između dvije linije javnog prijevoza ne prelazi 30 minuta.

Postavlja se pitanje što se smatra početkom/završetkom rada učitelja/nastavnika, rad u nastavi ili ugovoreno vrijeme iz ugovora o radu. Pravilnik o evidenciji radnog vremena za radnike školskih ustanova početak i završetak radnog vremena učitelja/nastavnika veže uz nastavu,  pa bi bilo logično da se i prijevoz veže uz nastavu, međutim i o tome bi se trebalo očitovati Povjerenstvo za tumačenje TKU-a.

Tumačenje br. 15/18 od 3. svibnja 2018.

U slučaju kada javni prijevoz nije organiziran tj. ne omogućuje zaposleniku redoviti dolazak na posao i povratak s posla u smislu odredaba st.8. i 9. čl.66. TKU-a, na  zaposlenika se primjenjuje odredba st.12. čl.66. TKU-a, a kojom je ugovoreno pravo zaposlenika na naknadu troškova prijevoza u visini od 1 kune po prijeđenom kilometru.

Koliko iznosi naknada za prijevoz radniku koji ne koristi mjesečnu/godišnju kartu?

Razlikujemo tri situacije – ako postoji organizirani javni prijevoz koji radnik ne koristi, ako ne postoji organizirani javni prijevoz i ako je organiziran javni prijevoz na dijelu udaljenosti.

 • Ako postoji organizirani javni prijevoz radnik ostvaruje pravo na 1/12 godišnje karte (najpovoljnijeg prijevoznika) odnosno mjesečne ako ne postoji mogućnost kupovine godišnje karte.
 • Ako ne postoji organizirani javni prijevoz radnik ostvaruje pravo na naknadu troškova prijevoza u visini od 1,00 kn po prijeđenom kilometru uvećano za troškove mostarine i tunelarine.
 • Ako postoji djelomično organiziran javni prijevoz isplatit će se 1,00 kn po prijeđenom kilometru za dio udaljenosti za koji prijevoz nije organiziran, a za ostali dio udaljenosti za koji je javni prijevoz osiguran isplatiti će se 1,00 kn po kilometru ili cijena mjesečne/godišnje karte ovisno što je za poslodavca povoljnije.

Kada se radniku ne isplaćuje naknada za trošak prijevoza?

Razlikujemo dvije situacije ovisno koristi li radnik godišnju kartu za javni prijevoz ili naknadu za korištenje prijevoza.

Ako radnik koristi godišnju kartu za javni prijevoz, pravo na prijevoz ne ostvaruje u slučaju dugotrajnog bolovanja i plaćenog dopusta (u trajanju dužem od 30 dana) i u slučaju korištenja neplaćenog dopusta.

Ako radnik dobiva mjesečnu naknadu za prijevoz, pravo na prijevoz  ne ostvaruje u slučaju privremene spriječenosti za rad (bolovanja) i korištenja godišnjeg odmora odnosno kada ne dolazi na posao 3 ili više dana uzastopce. Radnik koji ostvaruje pravo na naknadu mjesečne karte, zbog korištenja godišnjeg odmora ne ostvaruje pravo na naknadu za prijevoz u mjesecu u kojem koristi pretežiti dio godišnjeg odmora.

Zaključak

Naknada za prijevoz je s 0,75 kn povišena na 1,00 kn ali neće svi radnici imati isti beneficij.

U praksi će doći do velike neujednačenosti u isplati za istu kilometražu. Npr. tri radnika putuju na posao s automobilom i prelaze istu udaljenost (25km od kuće do posla):

 • Radnik živi i radi u Zagrebu ostvaruje pravo na 290,00kn mjesečne naknade.
 • Radnik živi u Velikoj Gorici i radi u Zagrebu ostvaruje pravo na 518,50 kn mjesečno.
 • Radnik nema organiziran javni prijevoz ostvaruje 1.050,00 kn mjesečno.

U slučaju postojanja organiziranog prijevoza koji radnik ne koristi, radnik ostvaruje pravo na 1/12 naknade za cijenu godišnje karte. Za vrijeme korištenja godišnjeg odmora radnik koji ostvaruje naknadu ne ostvaruje pravo na prijevoz u mjesecu u kojem koristi pretežiti dio godišnjeg odmora, dok radnik koji ima godišnju kartu ostvaruje pravo na korištenje cijelu godinu. Mislim da bi pravičnije rješenje bilo da visina naknade iznosi  1/11 cijene godišnje karte, jer se naknada isplaćuje 11 a ne 12 mjeseci.

 

32 misli o “Naknada za trošak prijevoza

 1. Poštovani,
  zaposlenik sam srednje škole. Radim na pola radnog vremena preko EU projekta.
  Ostvarujem li pravo na prijevoz kao i svi zaposlenici škole? ili, se isti računa iz bruto 2 prema projektu?

  Sviđa mi se

   • Poštovani, hvala na odgovoru.

    Nije mi jasan dio odgovora: na temelju polovice radnog odnosa, koji nije vezan za projekt…

    U školi radim na samo 4 h. Da li ipak ostvaruje pravo na prijevoz?

    Hvala.

    Lijep pozdrav!

    Sviđa mi se

   • Bruto2 je ukupni trošak plaće, prijevoz je posebno materijalno pravo koje nije dio plaće. Za radnike koji u školskim ustanovama rade samo na projektu plaća i ostala materijalna prava (prijevoz, regres, božićnica…) moraju biti osigurana u samom projektu. Konkretno ako je u projektu predviđen trošak za prijevoz radnika koji radi na projektu imate pravo, ako nije nemate pravo na naknadu za prijevoz.

    Sviđa mi se

 2. Vrlo je zalosno da se oslanjaju na Google maps koje niti ne pronalaze moju adresu niti adresu na kojoj radim (unasanjem u trazilicu na Hakovoj stranici), dok Mireo apsolutno tocno prikaze spomenuto.

  Sviđa mi se

 3. Poštovani, zanima me plaća li se kuna/km od mjesta stanovanja do mjesta rada ili adrese stanovanja do adrese rada? U našoj školi kažu da se računa od mjesta do mjesta što neke radnike oštećuje, a ne mogu naći gdje je to precizirano u ugovoru. Hvala!

  Sviđa mi se

  • Teško ćete ostvariti to pravo jer ministarstvo taj članak tumači na svoj posebni način. Oni kažu da to pravo ostvarujete ako ne postoji prijevoz na niti jednom dijelu putu u bilo koje doba dana. Tek onda se ostvaruje 5%.

   Sviđa mi se

 4. Mislim da je cijelo pitanje naknade troška prijevoza nepotrebno iskomplicirano. Cijenu mjesečne karte trebalo bi isplatiti samo djelatnicima koji je i kupuju, a svima ostalima 1kn/km. Izbjegle bi se razlike između djelatnika koje proizlaze iz cijena mjesečnih karti različitih prijevoznika.

  Sviđa mi se

  • Točno, to bi bilo najpoštenije. Ovako je došlo do razlika kod zonskog prijevoza. Djelatnici spadaju u istu zonu ( u našem slučaju) a jedni su udaljeni 8-9 km dok su drugi udaljeni 25 km- dobivaju isti iznos određene zone, još k tome ovaj koji živi 25 km niti nema organiziran prijevoz nego mora čekati istog tog prijevoznika 105 min, odnodno na presjedanju 80 min. Oboje putuju autom. Kad bi se pošteno računalo onda bi za poslodavca bilo povoljnije da onom tko stanuje 8 km isplati 1kn/km iako ima organizirani prijevoz – ali ga ne koristi. Ovako, mišljenja Povjerenstva još nema, radnici koji imaju veliku km su u gubitku već treći mjesec, ostali mudro šute.

   Sviđa mi se

 5. hvala na odličnom sažetku i jasnoći nakon svih iščitavanja i tumačenja.. Definitivno niste na strani ovakvog tumačenja MZO,-a, svi čekamo povjerenstvo i uzdamo se u pozitivan ishod..ali čitajući prijašnja tumačenja MZO-a teško da će konačna odluka ići u našu korist bez obzira što ne možemo doći na vrijeme na posao,a ni otići kroz tih 45 minuta. Slažem se da bi svakako trebalo radno vrijeme vezati za nastavu inače se ne bi postavljalo ovoliko pitanja. ovako realno ne možemo pokriti troškove goriva i amortizacije za mjesečnu kartu i to je stvarnost. Mjesečna karta je u mom slučaju skoro duplo manje novaca na 115 kilometara po danu ( oba smjera). Hvala i nadamo se pozitivnom ishodu.

  Sviđa mi se

  • Nisu li su sada upravo ti diskrimirani kada im se isplaćuje naknada za prijevoz i do tri puta manja nego što je a nemaju mogućnosti redovnog dolaska na posao nego se voze autom, znači da dio svoje plaće daju za prijevoz i na taj način im je smanjena plaća za razliku od drugih. U objašnjenju povjerenstva prije stupanja na snagu ovog TKU-a isto je bilo pitanje ali se radilo o 0,75 kn/km pa je povjerenstvo dalo objašnjenje da se takvima isplaćuje puna cijena mjesečne karte, sada su i to izgubili i dobivaju još manje. Strpljivo moraju čekati objašnjenje povjerenstva i nadati se pozitivnom ishodu tza djetanike… Što sa ova tri mjeseca za koja su već ukinuta ta prava koja su TKU-om dana, a ne poštuju se zbog upute iz MZO?

   Sviđa mi se

 6. Zanima me imam li ja pravo na isplatu prijevoza od 1kn/km s obzirom da zivim u jednoj a radim u drugoj zupaniji te je kilometraza u jednom smijeru 68 km? Prijevoz autobusom postoji ali bih ponekad trebao cekati i do dva sata i onda jos koristiti i lokalni autobus. Tako da zapravo mjenjam dva busa do posla.
  Hvala

  Sviđa mi se

  • Do tumačenja Povjerenstva imate pravo na naknadu autobusne karte. Ako Povjerenstvo zauzme drugačiji stav od MZO-a onda imate pravo na 1kn po kilometru i pravo na razliku za siječanj (ako niste dobili 1kn po km).

   Sviđa mi se

   • Sta i u slucaju ako moram tjedno promijeniti tri autoprijevoznika? S obzirom na razlicito radno vrijeme ne mogu uvijek sa istim

    Sviđa mi se

 7. Poštovani,
  napisali ste: “Članak 66. stavak 14. uređuje da se udaljenost do 2 kilometra računa kao najkraća pješačka ruta na temelju kartografske podloge Google Maps.”
  Možete li reći na kojoj osnovi potkrepljujete ovo svoje tumačenje TKU-a i spornog članka, jer članak 66. stavak 14. ne propisuje korištenje karte Google Maps kao relevantne, već jasno i izričito kaže da se udaljenost mjeri pomoću planera Hrvatskog autokluba na kartografskoj podlozi Google Maps?
  Također, prema uputi Ministarstva znanosti i obrazovanja uz izjavu zaposlenika, potrebno je priložiti HAK-ov planer, a ne kartu Google Maps.

  Hvala na odgovoru!

  Sviđa mi se

  • Kao što znate HAK-ova karta nema opciju računanja pješačke rute, dok Google Maps podržava izračun pješačke rute. Radnik može osporiti izračun udaljenosti na temelju Google Maps, međutim teret dokazivanja je u tom slučaju na radniku.

   Sviđa mi se

   • Upravo tako i zbog toga sam i postavila ovo pitanje jer me zanima koji stavak članka 66. navodi Google Maps kao relevantnu kartu po kojoj se izračunava udaljenost? I zbog čega MZO ne traži Google Maps kao dokaz izračuna udaljenosti u smislu priloga Izjavi zaposlenika?

    Hvala na odgovoru!

    Sviđa mi se

 8. Što ako po zavrsetku nastave 3 puta tjedno moram ostajati i cekati prijevoz (trajekt) 1 sat i 40 minuta? Znaci puno vise od onih 45 minuta. Sto mi zapravo imamo s tom uredbom koja se odnosi na redoviti prijevoz?

  Sviđa mi se

 9. Kolege, molio bih vas pomoc. Zanima me- sto treba isplatiti radniku koji je na izjavio stavio da ima organizirani javni prijevoz i da ga koristi (a u stvari ide autom na posao)? Ide li cijena mjesecne karte ili 1kn/km jer bi to bilo povoljnije za poslodavca? I treba li radnik donjeti kartu kao dokaz?

  Sviđa mi se

   • Osoba se može i predomisliti o načinu dolaska na posao zbog razno raznih faktora. P
    oslodavac je predvidio promjenu načina putovanj a time i plačanja istog jednom godišnje.
    Što u slučaju da zaposlenik ne donese mjesečnu(godišnju) kartu za koju se opravdano ili neopravdano opredjelio jer se u međuvremenu predomisli zbog nekih drugih okolnosti?

    Sviđa mi se

 10. Poštovani kolege, molim za vaše mišljenje u situaciji kad zaposleniku prijevoz odgovara četiri dana u tjednu a jedan dan ne, smatra li se prijevoz organiziran ili ne, odnosno isplaćuje li se cijena mjesečne karte ili 1 kn po km (putuje automobilom na posao)?
  Zahvaljujem

  Sviđa mi se

  • Sugeriram da pošaljete upit Povjerenstvu za tumačenje, a do odgovora bih isplaćivao 1kn po kilometru (u dilemi povoljnije za radnika). Pitanje je kako će Povjerenstvo tumačiti članak 66. stavak 12. “…kao i u slučaju naknade troškova prijevoza zaposleniku u dane kada organizirani javni prijevoz ne prometuje.”

   Sviđa mi se

   • Hvala, hoću svakako. Kod nas u manjim gradovima gdje gradski prijevoz i nije najbolje organiziran, za radnika je svakako povoljnija cijena mjesečne karte jer udaljenosti su u pravilu male. Tako da sad im je prijevoz počeo odgovarati od novog TKU…

    Sviđa mi se

 11. Imam pitanje u vezi naknade prijevoza na i s posla.

  Dakle, zanimale bi me konkretne situacije. Riječ je o tome da jedan prijevoznik ima dosta nižu cijenu prijevoza za određenu relaciju, ali taj prijevoznik uopće ne vozi u vrijeme kada radnik treba doći na svoje radno mjesto, a i ne postoji relacija prema prebivalištu nakon radnog vremena stoga on ne ispunjuje uvjet da radniku omogući redovit dolazak i odlazak s posla? Drugi prijevoznik vozi na toj relaciji (skuplji je), i dijelu radnika omogućuje dolazak na posao, a drugom dijelu ne (kojima radno vrijeme kreće ranije), jer dolazi 30 minuta prekasno, a također vrijeme polaska prema prebivalištu prelazi 45 minuta od završetka radnog vremena, dakle ni taj prijevoznik ne zadovoljava uvjete iz TKU? Tako da bi radnik na radno mjesto išao automobilom i treba mu se isplatiti cijena 1/12 godišnje karte, odnosno mjesečna karta ukoliko godišnje nema, a ne 1,00kn po kilometru?

  Molim vas odgovor, jer bih zaista htio znati koji je pravi način.

  Hvala.

  Sviđa mi se

  • Moje je mišljenje da bi radnici kojima prijevoz omogućuje redovni dolazak na posao trebali dobiti naknadu za 1/12 godišnje ili mjesečnu kartu skupljeg prijevoznika, dok bi ostali imali pravo na 1,00 kn po kilometru.

   Otvoreno je pitanje što se smatra početkom i završetkom radnog vremena učitelja/nastavnika – početak/završetak rada u nastavi ili njihovo radno vrijeme koje proizlazi iz ugovora o radu.
   Pravilnik o evidenciji radnog vremena za radnike školskih ustanova početak i završetak radnog vremena učitelja/nastavnika veže uz nastavu, pa sam bliže opciji da se početak/završetak r.v. veže uz nastavu.

   Sviđa mi se

 12. Gđa. Marija Zuber iz RIF-a je stava da će se opet uzimati ono što je povoljnije za poslodavca u svakom slučaju, a što su uvrstili jedino u stavak vezan uz dio udaljenosti.

  Sviđa mi se

Komentiraj

Popunite niže tražene podatke ili kliknite na neku od ikona za prijavu:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava /  Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava /  Izmijeni )

Spajanje na %s