Može li u školama ugovor o radu na određeno postati ugovor o radu na neodređeno vrijeme?

vaga

U praksi se može dogoditi situacija da radnik škole zaposlen na određeno vrijeme nastavi raditi i nakon isteka ugovora o radu, bez sklopljenog novog ugovora.

Može li u tom slučaju radni odnos na određeno postati radni odnos na neodređeno vrijeme primjenom odredbi Zakona o radu?

Nastavi čitati