Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja u školskoj ustanovi

Natječaj

Izmjenom članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, školskim ustanovama propisana je obveza donošenja pravilnika kojim bi trebali urediti način i postupak zapošljavanja te sastav povjerenstva koje sudjeluje u natječajnom postupku (dalje: Pravilnik). U ovom tekstu fokus je stavljen na posebno povjerenstvo te načine vrednovanja i ocjenjivanja kandidata na natječaju. Nastavi čitati

Može li u školama ugovor o radu na određeno postati ugovor o radu na neodređeno vrijeme?

vaga

U praksi se može dogoditi situacija da radnik škole zaposlen na određeno vrijeme nastavi raditi i nakon isteka ugovora o radu, bez sklopljenog novog ugovora.

Može li u tom slučaju radni odnos na određeno postati radni odnos na neodređeno vrijeme primjenom odredbi Zakona o radu?

Nastavi čitati