Elektronički potpis

Fina je školama izdala karticu/usb token s dva certifikata:

1)   Potpisni (kvalificirani certifikat) koji zamjenuje vlastoručni potpis i

2)  Certifikat za prijavu u sustav

Nastavi čitati