Elektronički potpis

Fina je školama izdala karticu/usb token s dva certifikata:

1)   Potpisni (kvalificirani certifikat) koji zamjenuje vlastoručni potpis i

2)  Certifikat za prijavu u sustav

Nastavi čitati

Rad učitelja i nastavnika na daljinu u vrijeme praznika učenika

rad na daljinuPraksa rada učitelja/nastavnika u vrijeme praznika učenika razlikuje se od škole do škole.  Ujednačenje prakse moglo bi se postići implementacijom rad na daljinu za sve odgojno-obrazovne radnike.

Što je rad na daljinu, kako je uređen u hrvatskom zakonodavstvu i koje su pretpostavke za rad na daljinu učitelja i nastavnika? Pročitajte u tekstu koji slijedi. Nastavi čitati