Stručne i nestručne zamjene

nestručna zamjena.png

Iako propisi koji uređuju radne odnose u školi ne definiraju pojam ”stručne” i ”nestručne” zamjene, u praksi se taj pojam uvriježio. Na što se navedeni pojmovi odnose pročitajte u tekstu koji slijedi. Nastavi čitati

Prekovremeni rad učitelja i nastavnika u osnovnim i srednjim školama

2018-03-05-20-41-55

Učitelji i nastavnici koji realiziraju više nastavnih sati od propisane tjedne norme ostvaruju pravo na uvećanje plaće za prekovremeni rad. Ima li rad iznad norme sva obilježja prekovremenog rada iz Zakona o radu? Pročitajte u tekstu koji slijedi. Nastavi čitati

Naknada za trošak prijevoza

slika1Na odredbe Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama koje uređuju prijevoz potrošeno je  najviše vremena u pregovorima. Je li pravo na naknadu za trošak prijevoza sada uređeno bolje i pravednije nego što je bilo prije, pročitajte u tekstu koji slijedi.

Nastavi čitati

Rad učitelja i nastavnika na daljinu u vrijeme praznika učenika

rad na daljinuPraksa rada učitelja/nastavnika u vrijeme praznika učenika razlikuje se od škole do škole.  Ujednačenje prakse moglo bi se postići implementacijom rad na daljinu za sve odgojno-obrazovne radnike.

Što je rad na daljinu, kako je uređen u hrvatskom zakonodavstvu i koje su pretpostavke za rad na daljinu učitelja i nastavnika? Pročitajte u tekstu koji slijedi. Nastavi čitati

Temeljni kolektivni ugovor za javne službe

union-negotiation

Nakon 15 sastanaka između predstavnika Vlade i Sindikata dana 27. 11. 2017. parafiran je Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama. Pogledajmo koje novine se kriju u kolektivnom ugovoru.

Nastavi čitati

Plaćanje dopunskog rada nastavnika kao prekovremenog rada

slika.jpg

Dana 15. svibnja 2017. srednje škole su putem elektroničke pošte dobile dopis Ministarstva znanosti i obrazovanja (od 4. svibnja 2017.) u kojem su dane upute za postupanje u sudskim sporovima u vezi s plaćanjem dopunskog rada kao prekovremenog rada.

Nastavi čitati

Prestanak ugovora o radu zbog nepolaganja stručnog ispita

Ne zadovoljava - strucni ispit

Stručni ispit učitelja, nastavnika i stručnih suradnika nije uvjet za zasnivanje radnog odnosa, međutim njegovo polaganje je uvjet za ostanak u radnom odnosu. Tko je dužan i u kojem roku položiti stručni ispit i na koji način se ugovor o radu otkazuje u slučaju nepolaganja stručnog ispita, pročitajte u tekstu koji slijedi.

Nastavi čitati

Može li u školama ugovor o radu na određeno postati ugovor o radu na neodređeno vrijeme?

vaga

U praksi se može dogoditi situacija da radnik škole zaposlen na određeno vrijeme nastavi raditi i nakon isteka ugovora o radu, bez sklopljenog novog ugovora.

Može li u tom slučaju radni odnos na određeno postati radni odnos na neodređeno vrijeme primjenom odredbi Zakona o radu?

Nastavi čitati

Prenošenje godišnjeg odmora nakon rodiljnog i roditeljskog dopusta

Osnovno je pravilo da se godišnji odmor, stečen u jednoj kalendarskoj godini, može iskoristiti najdalje do 30. lipnja sljedeće kalendarske godine.

Izuzetak od pravila je ako radnica nije mogla koristiti godišnji odmor zbog rodiljnog i roditeljskog dopusta, onda se neiskorišteni godišnji odmor može koristiti do kraja sljedeće kalendarske godine. Znači godišnji odmor iz 2015. može se koristiti najdalje do 31. 12. 2016. godine. Nastavi čitati

Neplaćeni dopust u školama

Institut neplaćenog dopusta uređen je člankom 87.  Zakona o radu, u kojem poslodavac može, na temelju zahtjeva radnika, omogućiti radniku korištenje neplaćenog dopusta. Za vrijeme trajanja neplaćenog dopusta prava i obveze iz radnog odnosa ili u vezi s radnim odnosom miruju.

Iz navedenih odredbi Zakona proizlazi da poslodavac nema obavezu odobriti radniku korištenje neplaćenog dopusta, već je odlučivanje o istom njegova diskrecijska ocjena. Nastavi čitati