Prekovremeni rad učitelja i nastavnika u osnovnim i srednjim školama

2018-03-05-20-41-55

Učitelji i nastavnici koji realiziraju više nastavnih sati od propisane tjedne norme ostvaruju pravo na uvećanje plaće za prekovremeni rad. Ima li rad iznad norme sva obilježja prekovremenog rada iz Zakona o radu? Pročitajte u tekstu koji slijedi. Nastavi čitati

Naknada za trošak prijevoza

slika1Na odredbe Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama koje uređuju prijevoz potrošeno je  najviše vremena u pregovorima. Je li pravo na naknadu za trošak prijevoza sada uređeno bolje i pravednije nego što je bilo prije, pročitajte u tekstu koji slijedi.

Nastavi čitati

Rad učitelja i nastavnika na daljinu u vrijeme praznika učenika

rad na daljinuPraksa rada učitelja/nastavnika u vrijeme praznika učenika razlikuje se od škole do škole.  Ujednačenje prakse moglo bi se postići implementacijom rad na daljinu za sve odgojno-obrazovne radnike.

Što je rad na daljinu, kako je uređen u hrvatskom zakonodavstvu i koje su pretpostavke za rad na daljinu učitelja i nastavnika? Pročitajte u tekstu koji slijedi. Nastavi čitati

Temeljni kolektivni ugovor za javne službe

union-negotiation

Nakon 15 sastanaka između predstavnika Vlade i Sindikata dana 27. 11. 2017. parafiran je Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama. Pogledajmo koje novine se kriju u kolektivnom ugovoru.

Nastavi čitati

Plaćanje dopunskog rada nastavnika kao prekovremenog rada

slika.jpg

Dana 15. svibnja 2017. srednje škole su putem elektroničke pošte dobile dopis Ministarstva znanosti i obrazovanja (od 4. svibnja 2017.) u kojem su dane upute za postupanje u sudskim sporovima u vezi s plaćanjem dopunskog rada kao prekovremenog rada.

Nastavi čitati

Prestanak ugovora o radu zbog nepolaganja stručnog ispita

Ne zadovoljava - strucni ispit

Stručni ispit učitelja, nastavnika i stručnih suradnika nije uvjet za zasnivanje radnog odnosa, međutim njegovo polaganje je uvjet za ostanak u radnom odnosu. Tko je dužan i u kojem roku položiti stručni ispit i na koji način se ugovor o radu otkazuje u slučaju nepolaganja stručnog ispita, pročitajte u tekstu koji slijedi.

Nastavi čitati

Može li u školama ugovor o radu na određeno postati ugovor o radu na neodređeno vrijeme?

vaga

U praksi se može dogoditi situacija da radnik škole zaposlen na određeno vrijeme nastavi raditi i nakon isteka ugovora o radu, bez sklopljenog novog ugovora.

Može li u tom slučaju radni odnos na određeno postati radni odnos na neodređeno vrijeme primjenom odredbi Zakona o radu?

Nastavi čitati